Możliwość komentowania Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje została wyłączona

Jakimi sposobami może być wykonana wycena przedsiębiorstwa

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy
W czasie działania każdej firmy pojawić się mogą przypadki, gdy z jakiegoś powodu niezbędne będzie oszacowanie ile jest warta. Może to być na przykład sprzedaż lub kupno takiego przedsiębiorstwa, podział albo zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to zainteresowanym stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i w oparciu o to podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. W zależności od sytuacji wycena firm przeprowadzona być może na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często stosuje się majątkowe podejście, w jakim od sumy aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda się sprawdzi, dlatego też można też użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy podejściu dochodowym ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. W przypadku metody porównawczej firma porównywana jest z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.